Worldwide Free Shipping on orders over 150€. Get a 10% off discount code when you subscribe to our Newsletter.

Terms & Conditions

UVJETI KORIŠTENJA

Za potrebe ovih općih uvjeta SHERIFF&CHERRY označava društvo SH&CH WORLD d.o.o. sa sjedištem u Zagreb, Amruševa 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa  MBS 080776557, OIB 22049082305.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I PRODAJE PUTEM USLUGE WEB SHOP

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranice društva SH&CH WORLD d.o.o. i korištenja usluge WEB SHOP društva SH&CH WORLD d.o.o. od strane korisnika.

1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje: Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu SH&CH WORLD d.o.o. Korisnik označava svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika. Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu fizičku osobu, koja se registrirala za korištenje WEBSHOP usluge na web stranicama sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske. WEBSHOP usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda SH&CH WORLD d.o.o. putem web stranica.

1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Pristupom na web stranicu SH&CH WORLD d.o.o. korisnik se obvezuje da neće: · koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; · unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni zakonima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, diskriminirajuće sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost ili sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese; · mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama; · koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; · koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; · unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, spamoveili slično.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka SH&CH WORLD d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu SH&CH WORLD d.o.o. ili bilo kojoj trećoj osobi.

2.3 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.4 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.5 SH&CH WORLD d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.6 Web stranice mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije kao i veze (linkove) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to razumno potrebno i moguće, kao takve označavati. SH&CH WORLD d.o.o.nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. SH&CH WORLD d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s SH&CH WORLD d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.7 SH&CH WORLD d.o.o. zadržava bez najave pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.8 SH&CH WORLD d.o.o.neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.9 SH&CH WORLD d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.10 SH&CH WORLD d.o.o. zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, odnosno korisnicima, s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s tog osnova neće snositi nikakvu odgovornost.

2.11 SH&CH WORLD d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i WEBSHOP usluzi.

3. ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo SH&CH WORLD d.o.o. ili njezinih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 SH&CH WORLD d.o.o. ne prenosi na korisnika bilo koja prava vezana na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i uputama na samim web stranicama.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati (download), umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu poštujući pritom autorska prava trećih osoba.

3.5 Korisniku se može samo izričito dati pravo da skida (download) određene sadržaje na web stranici. U tom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj i u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta poštujući pritom autorska prava trećih osoba.

3.6 SH&CH WORLD d.o.o. ne odgovara za eventualna kršenja autorskih prava radi pohrane podataka (upload), uključujući fotografije i dokumente, na web stranice od strane korisnika, te će po pozivu i dokazu o postojanju autorskih prava treće osobe iste ukloniti sa web stranica u najkraćem mogućem rok. Ukoliko su korisnici na web stranicu pohranili (upload) podatke nad kojima sami polažu autorska prava, isti su pritom dali suglasnosti da ti podaci postaju isključivo vlasništvo SH&CH WORLD d.o.o. te ih SH&CH WORLD d.o.o. ima pravo neograničeno koristiti u komercijalne svrhe bez naknade.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima na web stranici korisnici će biti obvezni dati SH&CH WORLD d.o.o. osobne podatke (registracija korisnika). U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajućihpolja na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na: · suglasnost da SH&CH WORLD d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da SH&CH WORLD d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i SH&CH WORLD d.o.o. , te sprječavanja eventualnih zlouporaba; · potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga SH&CH WORLD d.o.o. na zadovoljstvo korisnika; · davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha;

4.3 SH&CH WORLD d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 SH&CH WORLD d.o.o. neće neovlašteno razotkriti osobne podatke registriranog korisnika trećim osobama.

4.5 SH&CH WORLD d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu, koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka, kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6 SH&CH WORLD d.o.o. će omogućiti registriranim korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno SH&CH WORLD d.o.o..

4.7 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, SH&CH WORLD d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.8 Korisnik jamči da su podaci koje je upisao potpuni, istiniti, točni i ažurni.                                  

5. NAČIN KORIŠTENJA USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1 Korištenje usluge WEBSHOP je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što isti potvrđuju samim korištenjem WEBSHOP usluge.

5.2 Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke, odnosno druge podatke, teoznačavanjem predviđenog polja pristati na korištenje takvih podataka kako bi se mogao registrirati.

5.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobit će na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja WEBSHOP usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko registrirani korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke sve do trenutka dok ne obavijesti SH&CH WORLD d.o.o. putem kontakata objavljenih na web stranici te pritom izričito naznači da se sumnja u neautorizirano korištenje. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

5.4 Registracijom korisnik potvrđuje i izričito izjavljuje: · da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na WEBSHOP usluge; · da je dao potpune, točne, istinite i ažurne podatke; · da daje izričitu suglasnost da SH&CH WORLD d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da SH&CH WORLD d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i SH&CH WORLD d.o.o., te sprječavanja eventualnih zlouporaba;

6. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA (KUPNJE) PROIZVODA

6.1 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem WEBSHOP usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem WEBSHOP usluge kao „Proizvodi“ili „Artikli“ na način da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda.

6.2 Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl. SH&CH WORLD d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.Ukoliko proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje isto će biti naznačeno odnosno slika proizvoda će biti uklonjena s web stranica.

6.3 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda registrirani korisnik postaje kupac. Klikom na ikonu "U košaricu", odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici kupac može povećavati broj istog, već kupljenog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

6.4 Za nastavak postupka i kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti "Kupi" gdje se nalaze svi odabrani proizvodi.

6.5 Za odustajanje od kupovine artikala potrebno je kliknuti „Odustani“.

6.6 Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik (kupac) prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe. Po završetku postupka narudžbe, na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao korisnik (kupac,) dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena.

7. CIJENE PROIZVODA KOD KUPNJE PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1 Cijene proizvoda izražene su u EUR i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odnosno gdje SH&CH WORLD d.o.o. ima sjedište.

7.2 Na kupovinu putem WEBSHOP-a SH&CH WORLD d.o.o. može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda (brandova). Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.

7.3 SH&CH WORLD d.o.o. zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.

7.4 Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEBSHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku potvrde narudžbe.

7.5 Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

8 NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

8.1 Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine:

- općom uplatnicom

- virmanom

- putem internet bankarstva doznakom na račun prodavatelja

- Pay Palom

- kreditnim karticama.

8.2 Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je direktno uz CorvusPay sustav ili kroz usluge PayPala. CorvusPay i PayPal kao pružaoc usluge naplate kreditnim karticama omogućava plaćanje preko sljedećih kartica:

             

8.3 Plaćanje kreditnim karticama se obavlja preko sustava Corvus Pay i PayPala.

Podaci o uvjetima korištenja PayPala je moguće naći na sljedećoj adresi: https://www.paypal.com/ee/webapps/mpp/ua/useragreement-full

8.4 Samo nakon uspješno obavljene autorizacije registrirani korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem WEBSHOP usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida.

8.5 Registrirani korisnik zaprima putem elektronske pošte (e-mail) ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Registrirani korisnik izričito preuzima odgovornost za ispravnost podataka koji su navedeni registracije te da su isti potpun, točni, istiniti i ažurirani.

8.6. Račun će vam biti izdan i poslan zajedno sa robom na adresu koju ste dostavili prilikom registracije.

8.7 IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka

9. CIJENA, NAČIN I VRIJEME DOSTAVE KOD KUPNJE PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1 Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj ( kurirska-dostavna služba DPD) ili izvan Republike Hrvatske (kurirska-dostavna služba DHL www.dhl.hr).

9.2 Za određene proizvode koji će biti posebno naznačeni ili će se nalaziti unutar određenih grupa/kategorija (brandovi)dostava je moguća samo za registrirane korisnike unutar određenih područja odnosno zemalja.

9.3 Za proizvode vrijednosti 150 € sa PDV-om i većoj dostava se obavlja besplatno, a za proizvode ispod tog iznosa dostava unutar Republike Hrvatske naplaćuje se 10€ ili je besplatna ukoliko je podizanje robe u showroomu.

9.5 U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojni i ostalih upravnih i poreznih davanja.

9.6 Nakon što SH&CH WORLD d.o.o. potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati, ako narudžba pada ili se dostava ima izvršiti u neradne dane, počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će registriranom korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima: · do 3 radnih dana za područje Grada Zagreba, · do 7 radnih dana za ostalo područje Republike Hrvatske · do 15 radnih dana za ostalapodručja izvan Republike Hrvatske

9.7 U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje SH&CH WORLD d.o.o. , te ukoliko iz bilo kojeg razloga registrirani korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koji je naveo prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo, SH&CH WORLD d.o.o. ne odgovara za kašnjenje isporuke.

9.8 Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije korisnika (kupca), a ukoliko registrirani korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

9.9 Ukoliko registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana obavijestiti SH&CH WORLD d.o.o. da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, SH&CH WORLD d.o.o. se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na zalihama kod SH&CH WORLD d.o.o., a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača bez dodatnih troškova dostave ili će SH&CH WORLD d.o.o. na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.

 

11. OTKAZIVANJE I RASKID UGOVORA

11.1 PRAVO NA RASKID UGOVORA PO ODSJEKU IV, ČLANAK 72. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.Predmetni rok počinje teči od dana kad je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.Ako je jednom narudžbom kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora ovo pravo prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu hello@sheriffandcherry.com

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe u iznosu od 150,00 kuna.
Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.
Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena, osim ako nije ponudio da robu koju kupac vraća, sam preuzme, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag Trgovcu, ako bi o tome Trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

SH&CH WORLD d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim.

Obrazac za Jednostrani raskid Ugovora:

CLICK HERE to Download Form for Termination of Contract
Adresa: SH & CH World doo., Amruševa 5, 10000 Zagreb, Croatia

OR  e-mail hello@sheriffandcherry.com
Razlog povrata robe / raskida Ugovora: 

Ime kupca::
Adresa kupca::
Potpis kupca::
Datum:

11.2 ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je:

  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni prostanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

11.3 TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

11.4 PISANI PRIGOVORI KUPACA 

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati pisano na adresu sjedišta SH&CH WORLD d.o.o. ili na e-mail adresu hello@sheriffandcherry.com

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

12. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

  1. uklanjanje nedostatka
  2. predaja druge stvari bez nedostatka,
  3. sniženje cijene,
  4. raskid ugovora.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

13. OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

13.1 SH&CH WORLD d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim osobama, uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem, te u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja WEBSHOP usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom SH&CH WORLD d.o.o.

13.2 SH&CH WORLD d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja WEBSHOP usluge.

13.3 Na korištenje WEBSHOP usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona i propisa koji se odnose na pružanje i korištenje takvih vrsta usluga.

13.4 Na korištenje WEBSHOP usluga primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

13.5 U ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost zakonskog zastupnika.

14. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

14.1 SH&CH WORLD d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno WEBSHOP usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

14.2 Za korištenje WEBSHOP usluge važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupoprodajne cijene.

15. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

15.1 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu (Republika Hrvatska).

15.2 U slučaju spora mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske. SH&CH WORLD d.o.o., Zagreb, Derenčinova 1.

15.3 Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

OBAVIJEST O PROIZVODIMA I USLUGAMA

Uz svaki pojedini proizvod biti će naznačen točan naziv, identifikacijski broj i/ili oznaka proizvoda, glavna svojstva, maloprodajna cijena koja uključuje sva porezna i druga davanja, iznos prodajne cijene u eurima (EUR), te troškovi dostave i drugi manipulativni troškovi koji utječu na prodajnu cijenu proizvoda.

PODACI O PRODAJNOM MJESTU

SH&CH WORLD d.o.o. za usluge

SH&CH WORLD L.t.d.

Amruševa 5, Zagreb

hello@sheriffandcherry.com

uprava : Mauro Massarotto 

OIB 22049082305 MBS 080776557 
rješenje o upisu Tt-11/3200-5 temeljni kapital 20.000,00 u cijelosti uplaćen u novcu

Close (esc)

WELCOME ABOARD

Get a 10% off discount code when you subscribe to our Newsletter.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Search

Main menu

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now